Road Map

De ontwikkeling van Smart, Safe & Resilient Mainports is een meerjarig programma dat moet leiden tot ontwikkeling van het eiland Voorne Putten als een motor voor economisch ontwikkeling, passend binnen de investeringsagenda voor economische ontwikkeling van Zuid-Holland. In nevenstaand figuur is het programma schematisch weergegeven.

De aanpak gaat uit van het principe “Groot denken, Praktisch beginnen” en start in 2016 met het neerzetten van een effectief kernteam bestaande uit een mix van entrepeneurs en vertegenwoordigers vanuit lokale en regionale overheid. Dit team zorgt enerzijds voor het inrichten van SSRM als permanente organisatie en anderzijds voor het opstarten van de eerste concrete projecten die de waarde van het fieldlab al in 2016 zichtbaar maken.

Usecases

Door de unieke vestigingsplaats in het hart van het havenindustriecomplex ontstaan zeer concrete usecases waarvan de urgentie in de directe omgeving voelbaar is. Coalitievorming rond deze usecases leidt tot nieuwe productmarktcombinaties met een marktvenster naar andere deltagebieden in de wereld.

World Delta Expo

Om concreet invulling te geven aan de functie van internationale marktplaats voor delta technologie wordt jaarlijks wordt een internationaal evenement georganiseerd waar de usecases en investeringsobjecten van Smart, Safe & Resilient Mainports worden getoond aan een internationaal publiek. De eerste versie vindt plaats halverwege 2017 op het eiland Voorne Putten, daarna wordt elk jaar een ander deltagebied aangedaan.

 

 

Development Company

Medio 2017 wordt naast het SSRM fieldlab een ontwikkelbedrijf neergezet met als opdracht: ontwikkel hoogwaardige, bereikbare en (inter)nationaal concurrerende werk, productie, opslag en logistieke locaties voor scale ups en multinationals. Ontwikkel tevens sociale voorzieningen zoals onderwijsinstellingen, woningen en recreatie voorzieningen. Deze locaties dragen eraan bij dat de Zuidvleugel en met name Voorne Putten in de de top komt van de vestigingsregio’s in Europa