SSRM Showcases

Door de unieke vestigingsplaats in het hart van het havenindustriecomplex ontstaan zeer concrete showcases waarvan de urgentie in de directe omgeving voelbaar is. Coalitievorming rond deze cases leidt tot nieuwe productmarktcombinaties met een marktvenster naar andere deltagebieden in de wereld. Voor Voorne Putten en de regio Zuid-Holland ontstaat een combinatie van nieuwe banen, opleidingsbehoeften en wordt het gebied aantrekkelijk voor investeerders en vestiging van relevante bedrijven.

Coasthopping

Wat is Coasthopping? Coasthopping is oorspronkelijk ontwikkeld als alternatief voor transshipment van containers via de binnenvaart. Containervervoer langs de kust heeft een aantal voordelen: het vermindert druk op de kunstwerken, het gaat sneller (Amsterdam – Rotterdam in 5 in plaats van 11 uur), het spaart brandstof en vermindert emissies in de bebouwde omgeving. Inmiddels biedt…

Details

Externe Veiligheid bedrijventerrein

Lokale ondernemers, gemeente en veiligheidsregio op het eiland Voorne Putten werken duurzaam samen aan het verbeteren van de externe veiligheid op bedrijventerreinen door elkaar beter op de hoogte te houden van de risico’s die verschillende bedrijfsvoeringen met zich mee brengen. En mocht er incident plaatsvinden dan wordt daarover snel onderling gecommuniceerd. Hiervoor is een gezamenlijk…

Details