Missie, Visie & Strategie

Smart, Safe en Resilient Mainports is een jonge, ambitieuze en op innovatie gerichte organisatie. SSRM is één van de 15 complementaire fieldlabs binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag/provincie Zuid-Holland en geeft mede invulling aan de Roadmap Next Economy. SSRM vertegenwoordigt niet perse het standpunt van overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven maar werkt vanuit haar eigen missie, visie en strategie en wil zich ontwikkelen tot een marktleider op gebied van transitiemanagement.

Beleef en Expertise Centra

SSRM werkt nu aan het (in opdracht) ontwikkelen van drie beleef- en expertise centra die gezamenlijk leiden tot een eerste basis voor Voorne-Putten en het Havenindustriecomplex als proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Na oplevering en inrichting van de centra blijft SSRM betrokken als partner voor business development en het openen van een internationale markt. Deze opdrachten en de permanente rol binnen de centra vormen gezamenlijk de basis voor het business/verdienmodel van SSRM. Hieronder zijn de centra kort beschreven en is de ambitie in te realiseren banen over een periode van 10 jaar weergegeven.

MRDH steunt SSRM

Het projectvoorstel Smart, Safe & Resilient Mainports van de vier gemeenten op Voorne-Putten, is een van de eerste voorstellen die de MRDH heeft goedgekeurd. Het doel van het project Smart, Safe & Resilient Mainports is innovatieve producten en diensten snel(ler) te kunnen ‘vermarkten’ en zo het economisch rendement en veiliger mainports, zoals de Rotterdamse haven…

Details

Lancering tijdens de Wereldhavendagen

Met het kantelen van een innovatieve container is op de Wereldhavendagen het nieuwe realisatielaboratorium Smart, Safe & Resilient Mainports gelanceerd. Het realisatielab biedt een fysieke plek waar innovaties kunnen worden getest om mainports veiliger, schoner en efficiënter te maken door het ontwikkelen van beveiligde koppelingen en toepassingen met sensorplatforms en het gebruik van big data.…

Details