Blue Turtle Associates

Voor uitvoeren van de dienstverlening is een werkmaatschappij opgericht met de handelsnaam “Blue Turtle Associates” in navolging van de succesvolle formule van “Pink Elephant”. Daar waar Pink een antwoord gaf op de uitdaging die ontstonden door de opkomst van ICT, geeft Blue een antwoord op complexe inrichtingsvraagstukken die ontstaan door de opkomst van de circulaire economie en energietransitie.

 

Het Blue team bestaat uit ervaren consultants en programmadirecteuren die naast hun werkzaamheden binnen (vaak) ook nog een relevante baan hebben in bedrijfsleven, kennisinstituut of overheid. Deze tweezijdige binding vormt de kracht van de organisatie!

 

Blue ondersteunt haar associates met een gezamenlijke online werkomgeving waar kennis wordt ontwikkeld en kansen worden gespot. Daarnaast vormen de Beleef & Expertise Centra en de MRDH Fieldlab infrastructuur een sterke basis van waaruit het team opereert.

Business/Verdienmodel

SSRM werkt in opdracht van kennisinstituten, bedrijven en overheidsinstellingen die de eerste stappen willen zetten in de transitie naar de Nieuwe Economie. SSRM biedt daarvoor haar unieke werkwijze Business Context Development met de “echte wereld” als ontwikkelomgeving. SSRM verwerft haar inkomsten op basis van:

  • Inzet van de SSRM “Senior Business Developers”
  • Abonnement voor gebruik van de SSRM “Reallife Testingground” (medio 2019)
  • Licentie inkomsten voor binnen SSRM ontwikkelde diensten (medio 2019)