Fieldlabs

Smart, Safe & Resilient Mainport is onderdeel van het Zuid-Hollandse ecosysteem van 15 Fieldlabs dat zich in de komende jaren gaat ontwikkelen tot een motor voor economisch ontwikkeling van Zuid-Holland. De doelstelling van het fieldlab investeringsportfolio is drieledig: een versterking van de regionale economie, het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Onderstaand figuur geeft weer hoe de vijftien fieldlabs zich verhouden tot elkaar en tot de sterke sectoren in de regio. In de buitenste ring staan fieldlabs die voor specifieke regionale clusters zoals agrofood (Freshteq.NL) of safety & security (Smart, safe & Resilient Mainports) next economy producten en diensten ontwikkelen. Verdere inhoud en context van de Fieldlab Infrastructuur is beschreven in de uitgave Fieldlabs Zuid-Holland

Smart, Safe & Resilient Mainport heeft een verbindende rol tussen de Zuid-Hollandse Fieldlabs en de (inter)nationale afzetmarkt voor producten en diensten die binnen die fieldlabs worden ontwikkeld. Aan deze functie van marktplaats wordt enerzijds invulling gegeven door regionale gebiedsontwikkeling op het eiland Voorne Putten, anderzijds door ontwikkeling van de internationale markt van wereldwijze deltagebieden met gelijke kansen en dilemma’s die ook het gebied rond Voorne Putten kenmerken.