Beleef en Expertise Centra

SSRM werkt nu aan het (in opdracht) ontwikkelen van drie beleef- en expertise centra die gezamenlijk leiden tot een eerste basis voor Voorne-Putten en het Havenindustriecomplex als proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Na oplevering en inrichting van de centra blijft SSRM betrokken als partner voor business development en het openen van…

A3S – samenwerken voor een veilige haven

SCS Multiport en veiligheidsregio’s werken aan snellere alarmering De containerterminal SCS Multipor t in Amsterdam-Westpoort en drie omliggende veiligheidsregio’s werken samen met de Stichting Studio Veiligheid aan het terugbrengen van de alarmeringstijd bij calamiteiten, zoals een brand of een gaswolk. Technisch is het allemaal mogelijk: bij een – fictieve – brand in de Amsterdamse havenregio ziet de brandweer van drie…