Beleef & Expertise centra

SSRM werkt nu aan het (in opdracht) ontwikkelen van drie beleef- en expertise centra die gezamenlijk leiden tot een eerste basis voor Voorne-Putten en het Havenindustriecomplex als proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Na oplevering en inrichting van de centra blijft SSRM betrokken als partner voor business development en het openen van een internationale markt. Deze opdrachten en de permanente rol binnen de centra vormen gezamenlijk de basis voor het business/verdienmodel van SSRM. Hieronder zijn de centra kort beschreven en is de ambitie in te realiseren banen over een periode van 10 jaar weergegeven.

Beleef & Expertise Centrum Circulaire Economie (BECCE)

Beleef & Expertise Centrum Circulaire Economie (BECCE) is een initiatief van gemeente Brielle en SSRMainports. In het Beleefcentrum worden de laatste ontwikkelingen op gebied van circulaire economie en energietransitie getoond en worden cursussen gegeven om het besef van urgentie te stimuleren. Daarnaast wordt een expertise centrum ingericht waar bedrijven worden geholpen met het inrichten van de nieuwe bedrijfsprocessen en verdienmodellen die het samenwerken en een circulaire keten met zich meebrengt.

The Tec Factory

The Tec factory is het initiatief om een ‘state of the art’ maakfaciliteit te realiseren waarin kennisinstellingen, bedrijven en overheid optimale interactie met elkaar hebben in marktconform ontwikkelen en naar de markt brengen van duurzame technologische vernieuwing. Dit concept is een industriële ‘maker space’ waar, met de meest geavanceerde hightech machines en productietechnologie, op projectmatige wijze en tegen marktconforme tarieven wordt gewerkt. Prototyping en kleine specialty producties zijn primaire focus.

Dutch Digital Experience Center (D2DEC)

Dutch Digital Experience Center (D2DEC) is een initiatief van Nederlandse bedrijven met internationale ervaring op gebied van communicatie en logistiek. D2DEC wil zich nationaal en internationaal positioneren als Dé INNOVATOR in de markt van mission en business kritische communicatie. Met de introductie van het “real live experience center” in de Nederlandse mainports en kustgebieden biedt D2DEC een proeftuin om communicatie toepassingen te kunnen ontwikkelen, testen en certificeren.