Gemeente Brielle tekent werkovereenkomst Ketenontwikkeling Circulaire Economie met Fieldlab Safe, Smart & Resilient Mainports (SSRM)

Op donderdag 11 januari 2018 heeft wethouder André Schoon een werkovereenkomst Ketenontwikkeling Circulaire Economie (KCE) met Fieldlab Safe, Smart & Resilient Mainports (SSRM) ondertekend. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) stelde voor het project KCE aan de gemeente Brielle een projectbijdrage van € 100.000 beschikbaar voor 2018. Het Fieldlab SSRM investeert samen met het bedrijfsleven…

RVO Duurzaam Door project in Het Arsenaal toegekend

Het programma Duurzaam Door van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt educatieve projecten op het vlak van de circulaire economie. SSRM heeft een projectsubsidie gekregen voor de implementatie van het lessenpakket Groene Groei. Dit pakket wordt ontwikkeld door het Center of Expertise Biobased Economy van Avans Hogeschool. SSRM gaat deze lessen inbedden in het onderwijssysteem…

MRDH aanvraag ingediend

Samen met de gemeente Brielle heeft SSR Mainports een aanvraag ingediend in het kader van de bijdrage regeling van de Metropool Regio Rotterdam Rijnmond. We vragen een aanvullende bijdrage van €100K voor het ontwikkelen van het opleveren van een herbruikbare methodiek voor succesvolle ontwikkeling en implementatie van ketens binnen de Circulaire Economie. De methode richt zich…

Zichtbare keten van afvalverwerking

De transitie naar circulaire economie wordt de komende jaren zichtbaar in het havengebied. Het gebruik van niet-fossiele grondstoffen leidt tot nieuwe productieprocessen en nieuw vakmanschap. Vandaar dat ook het Scheepvaart- en Transportcollege Brielle en hun Plant of the Future een belangrijke rol spelen bij de plannen voor BECCE. Samen met het onderwijs, lokale bedrijven, afvalinzamelingsbedrijven,…

Digital governance award gewonnen

Op 20-21 september 2016 georganiseerde SSRM in samenwerking met diverse veiligheidsregio’s en het instituut voor fysieke veiligheid (IFV) het 2de Dominocongres op locatie Tiel. Rond een praktisch overstromingsscenario kwamen 5 prominente Europese projecten bijeen om hun resultaten te toetsen aan de praktijk in dialoog met echte eindgebruikers. Een praktisch resultaat is dat vanuit Europese projecten…

A3S – samenwerken voor een veilige haven

SCS Multiport en veiligheidsregio’s werken aan snellere alarmering De containerterminal SCS Multipor t in Amsterdam-Westpoort en drie omliggende veiligheidsregio’s werken samen met de Stichting Studio Veiligheid aan het terugbrengen van de alarmeringstijd bij calamiteiten, zoals een brand of een gaswolk. Technisch is het allemaal mogelijk: bij een – fictieve – brand in de Amsterdamse havenregio ziet de brandweer van drie…

Coasthopping

Wat is Coasthopping? Coasthopping is oorspronkelijk ontwikkeld als alternatief voor transshipment van containers via de binnenvaart. Containervervoer langs de kust heeft een aantal voordelen: het vermindert druk op de kunstwerken, het gaat sneller (Amsterdam – Rotterdam in 5 in plaats van 11 uur), het spaart brandstof en vermindert emissies in de bebouwde omgeving. Inmiddels biedt…

Externe Veiligheid bedrijventerrein

Lokale ondernemers, gemeente en veiligheidsregio op het eiland Voorne Putten werken duurzaam samen aan het verbeteren van de externe veiligheid op bedrijventerreinen door elkaar beter op de hoogte te houden van de risico’s die verschillende bedrijfsvoeringen met zich mee brengen. En mocht er incident plaatsvinden dan wordt daarover snel onderling gecommuniceerd. Hiervoor is een gezamenlijk…

SS&RM onderdeel van de regionale investeringsagenda

Premier Mark Rutte heeft vandaag het investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwing’ in ontvangst genomen uit handen van de burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Commissaris van de Koning Smit namens de Provincie Zuid-Holland. Het investeringsprogramma heeft als doel de economie in het dichtstbevolkte stuk van Nederland te vernieuwen en te…

Ondertekening overeenkomst met wethouders Nissewaard

De wethouders Christel Mourik en Jan Willem Mijnans van de gemeente Nissewaard hebben 31 mei samen met Peter de Bruijn van Stichting Studio Veiligheid een werkovereenkomst getekend voor het neerzetten van het fieldlab Smart, Safe & Resilient Mainports, als een marktplaats voor ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het snijvlak van veiligheid en economie.…