Smart, Safe and Resilient Mainports

Het doel van het project Smart, Safe & Resilient Mainports (SS&R Mainports) is innovatieve producten en diensten snel(ler) te kunnen ‘vermarkten’ en zo het economisch rendement en veilige mainports, zoals de Rotterdamse haven en omgeving, te kunnen realiseren. De gemeenten op Voorne-Putten geven hieraan invulling door het ontwikkelen van een fysieke locatie, een zogenaamd fieldlab, waar oplossingen worden getest om de omgeving en het havengebied veiliger, schoner en efficiënter te maken. Het fieldlab richt zich op het samenbrengen van innovatieve marktpartijen en investeerders die gezamenlijk krachtige producten en diensten ontwikkelen die (inter)nationaal succesvol zijn te vermarkten. Het project geeft nieuwe bedrijven en innovatieve scale-ups de mogelijkheid zich te ontwikkelen en zich op Voorne-Putten te vestigen. Dit versterkt de regio Rotterdam-Den Haag, stimuleert economische ontwikkeling en geeft het eiland een stevige positie richting het havengebied.

Voorne-Putten, een unieke locatie
In het gebied rond Voorne-Putten liggen het havenindustriecomplex en de woon- en recreatiefunctie dicht tegen elkaar aan. Dit geeft de nodige veiligheids- en beveiligingsrisico’s waardoor het gebied een unieke gelegenheid biedt voor toetsten en ontwikkelen usecases. Een mondiaal marktvenster voor alle deltagebieden in de wereld waar de mens in spanning leeft met zijn complexe omgeving en in evenwicht wil ondernemen, besturen, werken, wonen en recreëren.

Het fieldlab SS&R Mainports biedt daardoor nieuwe kansen voor de Nederlandse maakindustrie op de thema’s industrie, logistiek en veiligheid. De sectoren industrie en logistiek hebben sterke banden met de ICT-sector en de veiligheidsindustrie. Juist tussen deze sectoren kan productieve kruisbestuiving plaatsvinden.

Groot denken, praktisch starten
Smart, Safe & Resilient gaat zich in de toekomst neerzetten als een internationaal marktvenster en kenniscentrum. Hier komt de wereld samen op het gebied van alle technieken en methodes die van de haven- en deltagebieden in de wereld Save, Smart en Resilient Mainports maken. Maar begonnen wordt op z’n Rotterdams met probleemstellingen en kansen “usecases” die bedrijfsleven en burgers in de regio raken in het leven van alledag. Een eerste initiatief dat wordt opgepakt is gericht op de veiligheid en de verkeersstromen in het havengebied en de directe omgeving daarvan. Hoe kunnen alarmering bij incidenten en verkeersdoorstroming in het gebied met slimme technieken verbeterd worden en hoe kunnen de gemeenten optimaal optreden zonder dat dit ten koste gaat van de economische vitaliteit van de regiio.

Maar ook een probleem als diefstal van (elektrische) fietsen en bouwmaterieel wordt aangepakt vanuit een samenwerking tussen politie, verzekeraars, KPN, beveiligingsbedrijven en een innovatief Zuid-Hollands bouwbedrijf. Gezamenlijk willen zij een “ophaal- en registratiedienst” realiseren die er voor moet zorgen dat gestolen fietsten en materieel in de bouw daadwerkelijk worden gelokaliseerd, opgehaald en weer bij de eigenaar worden afgeleverd. Voor deze initiatieven krijgen externe partners en investeerders een werkplek in het fieldlab.

 

Fieldlab Smart, Safe & Resilient Mainports (Nissewaard) zet de samenwerking voort met de Digitale Stedenagenda (DSA), The Hague Security Delta (HSD) en InnovationQuarter met als doel een Internationale Resilience Hub te worden.