Missie, Visie & Strategie

Smart, Safe en Resilient Mainports is een jonge, ambitieuze en op innovatie gerichte organisatie. SSRM is één van de 15 complementaire fieldlabs binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag/provincie Zuid-Holland en geeft mede invulling aan de Roadmap Next Economy. SSRM vertegenwoordigt niet perse het standpunt van overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven maar werkt vanuit haar eigen missie, visie en strategie en wil zich ontwikkelen tot een marktleider op gebied van transitiemanagement.

Beleef en Expertise Centra

SSRM werkt nu aan het (in opdracht) ontwikkelen van drie beleef- en expertise centra die gezamenlijk leiden tot een eerste basis voor Voorne-Putten en het Havenindustriecomplex als proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Na oplevering en inrichting van de centra blijft SSRM betrokken als partner voor business development en het openen van een internationale markt. Deze opdrachten en de permanente rol binnen de centra vormen gezamenlijk de basis voor het business/verdienmodel van SSRM. Hieronder zijn de centra kort beschreven en is de ambitie in te realiseren banen over een periode van 10 jaar weergegeven.

The Tec Factory gaat maakindustrie in Delft stimuleren

In oktober opent in Delft The Tec Factory. Een ‘state of the art’ maakfaciliteit waar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samenwerken aan technische innovaties. “Dit is een unieke mogelijkheid om maakindustrie naar Delft te halen of te behouden”, vindt oud-raadslid Peter de Vreede. Samen met de huidige manager van de TU Dreamhall, Frans van der Meijden…

Details

Lokaal samenwerkingsplatform Huis van Morgen opent haar deuren

Op woensdag 7 maart heeft wethouder Henk de Graad van gemeente Nissewaard het Huis van Morgen aan de Fermiweg 20 officieel geopend. Samen met de andere initiatiefnemers verbindt hij zich aan langdurige samenwerking binnen dit nieuwe lokale platform. In het Huis van Morgen werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid doelgericht samen aan het ontwikkelen van nieuwe…

Details