Paul Cordfunke

Business Context Developer

Wat doe ik?

Met passie verbind ik mensen om nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen. Ik doe dit met idealisme en realisme.

Voor mij bestaat er geen twijfel dat de wat wij doen groener moet gaan worden en dat dit uitgevoerd gaat worden in nieuwe business modellen.

Er moet echter realisme worden betracht bij deze transitie. In elke fase van de transitie moeten de activiteiten economisch rendabel zijn. Alhoewel er op hoog niveau maatschappelijke drivers zijn voor de transitie wordt de transitie uitgevoerd op een veel lager niveau van ondernemers, burgers en overheden. Alleen zo kunnen rendabele initiatieven gerealiseerd worden .
Ik werk vanuit een ketenoptiek om zaken te veranderen omdat er niet voldoende momentum voor verandering gecreëerd kan worden in individuele stappen van de waardeketen. Hierbij zijn vaak ook niet-traditionele verbindingen noodzakelijk om tot een transitietraject te komen.

Wat drijft mij?

Ik ben zo veel mogelijk bezig met zaken rond de transitie naar een circulaire economie, de biobased component daarvan en biomassa. Dit vanuit mij  netwerk en industrie- en technologiekennis en met de insteek om rendabele economische activiteit rond deze thema’s te ontwikkelen. Gelukkig draait dit vooral om mensen en het ervoor zorgdragen dat de juiste mensen bij elkaar aan tafel zitten om deze onderwerpen concreet te maken en te versnellen.

Waarom Blue Turtle?

De opzet van Blue Turtle als uitvoeringsorganisatie van SSRM is voor mij de ideale omgeving om te werken aan projecten waar ik waarde kan toevoegen vanuit mijn passing, ervaring en netwerk. Vooral de aansluiting met de fieldlabs en de manier van samenwerken met de andere associates inspireren mij.