A3S – samenwerken voor een veilige haven

SCS Multiport en veiligheidsregio’s werken aan snellere alarmering De containerterminal SCS Multipor t in Amsterdam-Westpoort en drie omliggende veiligheidsregio’s werken samen met de Stichting Studio Veiligheid aan het terugbrengen van de alarmeringstijd bij calamiteiten, zoals een brand of een gaswolk. Technisch is het allemaal mogelijk: bij een – fictieve – brand in de Amsterdamse havenregio ziet de brandweer van drie…

Coasthopping

Wat is Coasthopping? Coasthopping is oorspronkelijk ontwikkeld als alternatief voor transshipment van containers via de binnenvaart. Containervervoer langs de kust heeft een aantal voordelen: het vermindert druk op de kunstwerken, het gaat sneller (Amsterdam – Rotterdam in 5 in plaats van 11 uur), het spaart brandstof en vermindert emissies in de bebouwde omgeving. Inmiddels biedt…

Externe Veiligheid bedrijventerrein

Lokale ondernemers, gemeente en veiligheidsregio op het eiland Voorne Putten werken duurzaam samen aan het verbeteren van de externe veiligheid op bedrijventerreinen door elkaar beter op de hoogte te houden van de risico’s die verschillende bedrijfsvoeringen met zich mee brengen. En mocht er incident plaatsvinden dan wordt daarover snel onderling gecommuniceerd. Hiervoor is een gezamenlijk…